Disclaimer

Use of the website of SAT24 and the associated Internet sites over which SAT24 has direct or indirect control (hereafter to be referred to collectively as \"SAT24\") is subject to the following conditions and restrictions. Access to and use of these sites (hereafter to be referred to collectively as \"the sites\") means that the user has agreed to the following terms.

All liability for any damage which might be incurred as a result of access to and use of the sites is emphatically disclaimed by SAT24. No guarantee is given for the faultless and uninterrupted functioning of the sites.

No guarantee or declaration is given, either explicitly or implicitly, as regards the accuracy or completeness of the information published on the sites or to which the sites provide access. SAT24, as well as the directors and employees of SAT24, accept no responsibility whatsoever for the information and/or recommendations published on the sites or to which access is provided via the sites. Alterations can be made to this information and these recommendations without prior notice being given.

All data shown on the site, including text, photographs, illustrations, graphics, names or trade names, logos, product and service trademarks are the property of or licensed by SAT24 and are protected by copyright, trademark law and/or another form of intellectual property law. These property rights or intellectual property rights are in no way transferable to persons or legal persons who have access to the site.

References or hyperlinks to other sites which are not the property of one of the sites are only included for the information of the user of the sites. SAT24 gives no guarantee whatsoever nor do they accept any liability with regard to the content of such sites.

DisclaimerGebruik van de website en andere verwante onderdelen van SAT24 en de daarmee verbonden internet-sites direct of indirect (hierna tezamen: "SAT24"), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna tezamen: "de sites") betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door SAT24 uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

SAT24 doet er alles aan juiste informatie te verzamelen en te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. SAT24, alsmede de eigenaren en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij SAT24 en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van SAT24 zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. SAT24 geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

Disclaimer met betrekking tot banner
Banners die op deze website worden getoond vallen onder de verantwoordelijkheid en dus voor rekening en risico van de desbetreffende adverteerder(s). De exploitatie van de banners wordt gedaan door Hi-Media te Haarlem. Zowel deze website als Hi-Media sluiten elke aansprakelijkheid uit voor de tekst en lay-out van de advertenties en voor de producten en/of diensten die daarin door de adverteerder(s) worden aangeboden. http://www.hi-media.com/

Disclaimers The Met Office aims to ensure that the Content is accurate and consistent with its current knowledge and practice. However, meteorology and climatology are inexact sciences which are constantly evolving and therefore any element of the Content which involves a forecast or a prediction may not be relied upon as though it were a statement of fact. To the fullest extent permitted by applicable law, the Met Office excludes all warranties or representations (express or implied) in respect of the Content. Your use of the Content is entirely at your own risk. We make no warranty, representation or guarantee that the Content is error free or fit for your intended use. Limitation of Liability TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW THE MET OFFICE HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR LOSS, INJURY OR DAMAGE (DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR SPECIAL) ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH USE OF THE SITE INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY AND ALL LIABILITY: RELATING TO THE ACCURACY, COMPLETENESS, RELIABILITY, AVAILABILITY, SUITABILITY, QUALITY, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, OPERATION, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PURPOSE OF THE CONTENT; RELATING TO ITS WORK PROCURING, COMPILING, INTERPRETING, EDITING, REPORTING AND PUBLISHING THE CONTENT; RELATING TO ANY INTERRUPTION, FAILURE OR CESSATION OF OPERATION OR TRANSMISSION; RESULTING FROM ANY ACTS OR OMISSIONS OF ANY THIRD PARTIES IN CONNECTION WITH YOUR USE OF THE SITE; RESULTING FROM RELIANCE UPON, OPERATION OF, USE OF OR ACTIONS OR DECISIONS MADE ON THE BASIS OF, ANY FACTS, OPINIONS, IDEAS, INSTRUCTIONS, METHODS, OR PROCEDURES SET OUT ON THIS SITE; ARISING OUT OF OR RELATING TO THE MISUSE OF OR INAPPROPRIATE RELIANCE ON THE CONTENT OF THE SITE; AND RESULTING FROM ANY VIRUS, WORM, TROJAN, TIME-BOMBS, KEYSTROKE LOGGERS, SPYWARE, ADWARE OR ANY OTHER KIND OF MALWARE OR CONTAMINATION OF COMPUTING EQUIPMENT. YOU SHOULD CARRY OUT YOUR OWN EVALUATION / VERIFICATION EXERCISE BEFORE CHOOSING TO RELY UPON ANY OF THE CONTENT IN ANY WAY. THIS DOES NOT AFFECT THE MET OFFICE'S LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY ARISING FROM THE MET OFFICE'S NEGLIGENCE, NOR THE MET OFFICE'S LIABILITY FOR FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION, NOR ANY OTHER LIABILITY WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER APPLICABLE LAW.